آيا با تحريم سفر حج عمره به عربستان موافقيد ؟

اين نظرسنجي به پايان رسيده است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   102
آغاز نظرسنجي   2015-04-08 00:00:00
پايان نظرسنجي   2015-05-08 00:00:00

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی