تحلیل اجتماعی / حمید علیحسینی
شفافیت ،رکن اساسی هویت مجلس شورای اسلامی

جناب آقای صفایی  در چند روز  اول مجلس با چند اظهار نظر در سطح ملی، نشان داده است بر خلاف مشی نمایندگان قبلی  گناباد، دنبال ایفای یک نقش ملی برای  پست نمایندگی شهرستانهای گناباد و بجستان است و در صورتیکه بر اساس مطالعات پشتیبان مناسبی باشد می‌تواند زمینه ساز  تحولات مناسبی در کشور باشد

 

magles


جناب آقای صفایی  در چند روز  اول مجلس با چند اظهار نظر در سطح ملی، نشان داده است بر خلاف مشی نمایندگان قبلی  گناباد، دنبال ایفای یک نقش ملی برای  پست نمایندگی شهرستانهای گناباد و بجستان است و در صورتیکه بر اساس مطالعات پشتیبان مناسبی باشد می‌تواند زمینه ساز  تحولات مناسبی در کشور باشد چرا که نمایندگان مردم اصلی ترین  قدرتی که دارند همین اظهار نظر های عمومی است که باید انعکاس دهنده واقعیت های اصلی جامعه و حرف دل مردم باشد در حالیکه بسیاری از تریبون‌های دیگر حرف و سخنشان بر اساس منافع باندی و جناحی و اقتصادی عده ای است.

 


 وظیفه اصلی نمایندگان نظارت  بر حاکمیت و دولت است و شفافیت رکن اصلی  جلب اعتماد عمومی رای دهندگان به نمایندگان خود است. اینکه هزینه های میلیاردی  توسط برخی برای ورود به مجلس انجام می شود تماما برای ورود به تاریکخانه تصمیم گیری و بهره برداری از اعتماد عمومی برای اغراض شخصی است. وقتی  نود درصد مصوبات مجلس اصلاحی است یعنی نود درصد وقتی که صرف قانون گذاری شده است بیهوده بوده است.

 

وجه قالب و اصلی نمایندگان نظارت است و با یک نظارت شفاف است که نمایندگان می‌توانند احساس تاثیر گذاری و حضور تک تک مردم بر سرنوشتشان را ایجاد نمایند. مجلس پنهانکار که صرفا با چند طرح تحقیق و تفحص صوری، حضور کم رنگی در نظارت داشته باشد اصلا جایگاهی ندارد که نیاز به هویتی داشته باشد. در  تحقیق های علمی، مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفافیت اعلام شده است و وقتی مجلس در انتخاب بین شفافیت و مصالح داخلی خود، شفافیت را قربانی کند دیگر در مبارزه با فساد جایگاهی نخواهد داشت.

 

البته در کوتاه مدت ممکن است این مساله درست باشد و شفافیت زیاد، آثار منفی نیز یرایر وجه مجلس داشته باشد اما اگر مجلس یازدهم حاضر نیست برای کشور ابتدا خود هزینه ای بپردازد، چگونه می‌خواهد انتظار داشته باشد ریل های غلط حرکت دولت را اصلاح کند. بر این اساس اظهار آقای صفایی برای مخفی کاری در پذیرش هدیه برای حفظ ظاهر هویت جمعی مجلس منطقی نیست.


✍حمید علی حسینی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی