نقد اقتصادی
حبوباتی به ارزش چلغوز

1128702

گاهی تحولات اجتماعی انسان را بر می آشوبد و نخبگان اجتماعی را بیشتر . شاعران و اهل قلم هم به تبع آنکه بخشی از همین مردم هستند ، گاهی زبان به گلایه میگشایند ، تا شاید تلنگری باشد بر مدیران و مسئولان ...

یادداشتی که ملاحظه میفرمایید ، تراوش اندیشه و البته حاصل قلمی دردمند است که دردی از آلام جامعه را به تصویر میکشد

لپه بود 950‪0

لپه شد  28هزار تومان

عدس بود  600‪0

عدس شد 180‪00

لوبیا قرمز شد 240‪00

حبوباتی که سه تا چهار برابر قیمت خوردند..چرااااا

چه اتفاقی در تعطیلی اصناف افتاد؟؟

نکند چون دولت پرکاهی حقوق و مزایا و وام چندغازی اعلام کرد

کیسه طمع ها دوخته شد؟؟؟؟!؟!؟

کجایند ناظرین بازار؟؟

تعزیرات خبر دارد؟؟

چه قانونی تصویب شد که حبوبات قیمت چلغوز پیدا کرد

بوی ماه مبارک آمد... نامبارکی هارا  شروع کردید..

نوبتی قرار است از خون مردم شیشه عمر بسازید؟؟!؟!

وای که اگر  بشکند دودمانتان بر باد است...

رحم کنید

مردم همه  زیر خط فقر له شدند

دیگر سیلی هم صورت کسی را سرخ نمیکند

چه ماه مبارکی

ماهی که از اول تا آخرش سوپ آب بخوریم و تخم مرغ مگر مبارک میشود؟؟ لابد روزه گرفتن با نداری و قابلمه خالی جهاد فی سبیل الله است...

تنظیم بازار میکنید یا تضعیف روحیه

اینکار باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد

والا گرانی یک شبه آن هم سه تا چهار برابر نوبرانه است

نوبرانه بازار برای دل زار مردم

چقدر تحمل

چقدر صبر

چقدر نداری

چقدر حسرت

بس است

همان آش افطار را هم زهر مار کردید...

زنده دل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی