اهانت به مردم یا خبرنگار

امروز گشتی در شهر زدیم تا اجرای دستورات داده شده در مورد جایگاه های سوخت را بررسی کنیم اما..... 

 

⚫️اهانت به مردم یا اهانت به خبرنگار

در پی اعلام دستور به جایگاههای سوخت مبنی بر ممنوع شدن زدن سوخت توسط مردم برآن شدیم سری به جایگاه های سوخت سطح شهر بزنیم..

به جایگاه سوخت حاشیه شهر (جاده سنتو) رفتیم

نه خبری از بهداشت محیط بود. نه خبری از دستکش و ماسک. حتی دستور اجرایی راهم زیرپا گذاشته بودند.

وقتی علت را جویا شدیم با لحنی تند گفتند به شما مربوط نیست وبه ما دستوری براین مبنی ابلاغ نشده.

هرکس به ما دستکش و مواد ضدعفونی کننده بدهد حق دارد دستور هم بدهد.

این طرز فکر و نگرش درشهری که همه بسیج شدند تا از ورود مهمان ناخوانده به شهرشان جلوگیری کنند بعید و دور از عرف است.

بماند که خبرنگار حرمت دارد؛ واین برخورد در درجه اول توهین به خودش بود تابه ما، ولی ما از حق مردم کوتاه نمی آییم. وقتی دوجوان ماهها منتظر جشن عروسیشان میمانند ولی به احترام مردم و سلامتی مردم آن را به وقت دیگری موکول میکنند این افراد را باید چطور ارزیابی کرد..

چطور میشود گفت به ما مربوط نیست..

تا جایی که ما گشتیم همه ماسک و دستکش و مواد شوینده را هرچند گران ولی شخصا تهیه کرده بودند هیچ کس با سلامتی مردم لجبازی نکرد.

این مورد نادر بود

خدا کند که بیشتر به فکر هم باشیم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی