خبرنگار زنده دل
رقابت 12 نامزد از حوزه انتخابیه گناباد و بجستان برای یک صندلی سبز

رییس حوزه انتخابیه شهرستانهای گناباد و بجستان فهرست نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد .

magles

به گزارش خبرنگار صبح گناباد ، حامد قربانی ، رییس حوزه انتخابیه شهرستانهای گناباد و بجستان ، طی اعلامیه شماره 34473-11-ج تاریخ 1398/11/23 فهرست نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامیرا به شرح زیر اعلام کرد .

 

 

1- اقای علی بربار فرزند رمضان کدنامزد 16

2- آقای روح الله پورعابدین فرزند احمد کدنامزد 19

3- آقای حسین ثقفی فرزند محمد ناصر کدنامزد22

4- آقای علیرضا جاوید عربشاهی فرزند حسین مشهور به جاوید

کدنامزد 26

5- آقای حسن رضانیا فرزند محمد

کدنامزد 28

6- خانم مریم رمضانیان شهری فرزند علی اکبر کدنامزد41

7- آقای محمد سهرابی فرزند محمدعلی

کدنامزد 46

8 - آقای ابوالفضل شفاعی شهری فرزند حسین کدنامزد47

9- آقای محمد صفایی دلویی فرزند ابراهیم مشهور به صفائی

کدنامزد48

10- آقای بهنام فلاح فرزند محمدحسین

کدنامزد 49

11- آقای محمدکیفی بجستانی فرزند غلامرضا

کدنامزد 54

12- آقای علی نجاری فرزند محمدعلی کدنامزد50

 

با افتتاح ستادهای تبلیغاتی کاندیداها ، فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها و نمایندگان آنها نیز از آغازین ساعات روز پنجشنبه آغاز شده است

 

 

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی