بررسي اثربخشي تغييرات مديريتي
تغيير مديريت نانوايي را هم متحول ميكند !

گاهي يك تغيير بجا در مديريت باعث تحول مثبت در سازمان شده و بهره وري را افزايش ميدهد . عرف اين است كه نگاه مردم معمولا به سطوح بالاي اجرايي كشور ، استان و شهرستان است ، اما اين بار تغيير مديريت را در يك واحد كوچك نانوايي در خيابان غفاري گناباد بررسي ميكنيم .

taghiir modir

خيابان آيت الله غفاري گناباد را كه مي پيماييد ، يك واحد نانوايي تافتوني سنتي واقع در نبش كوچه غفاري 5 توجه شما را جلب خواهد كرد .

مديريت اين واحد نانوايي ، در حدود يكماه پيش عوض شده است و اينك ناني كه تهيه ميكند ، مشتريان زيادي دارد ، چون كيفيتش مطلوب است . اين نان هيچگونه ضايعاتي ندارد و به قول معروف ميتوان تا لقمه آخرش را مصرف كرد .

حديث مفصل اين مجمل در دو نكته اساسي خلاصه ميشود : اول اينكه گاهي تغيير مديريت نه تنها ضروري است ، بلكه واجب و لازم الاجراست .در همين واحد كوچك ، ديگر آرد كه يك كالاي اساسي است ، هدر نميرود و از سوي ديگر ، بازدهي آن نيز افزايش يافته و كاركنان و مديريتش راضي هستند . مشتريان هم با اطمينان نان سالم تهيه ميكنند . حال اين مفهوم را ميتوان به سطوح بالاتر و سازمانهاي بزرگتر نيز تعميم داد .

اما شرط كافي براي تغيير ، در گام اول شايسته گزيني است ، تغيير بر اساس ضوابط ، نه روابط ( روابط خانوادگي و لابيگريهاي سياسي و اقتصادي و ... )

و شرط لازم نيز تخصص گرايي است ، تخصصي كه برخاسته از دانش تئوريك و البته تجربه عملي است .

بديهي است كه اگر اين دو شرط در تغييرات رعايت شود ، باعث تغيير و تحول مثبت شده و راندمان را افزايش ميدهد . همچنان كه يك تغيير نسنجيده باعث آسيب جدي به سازمان و هدر رفت منابع انساني و اقتصادي ميشود .

و نكته دوم نيز به يك مفهوم اساسي فرهنگي اجتماعي اشاره ميكند و آن اينكه اكثر مردم منفي نگر هستند يعني اينكه بيشتر نقاط ضعف را مي بينند و با برجسته سازي آن ، بجاي اصلاح ، باعث تخريب ميشوند . البته منظور اين نيست كه نقد سازنده و برشمردن نقاط ضعف را رد ميكنيم ، بلكه ميخواهيم به اين مطلب اشاره كنيم كه جامعه بايد عملكردهاي مثبت را تشويق كند و گام اول در تشويق نيز بيان كردن و برشمردن ويژگيهاي مثبت است .

مديريت جديد اين نانوايي شايسته تقدير است و قطعا تشويق او از سوي مردم و مسئولان ، باعث عملكرد بهتر و در نتيجه الگو سازي از او براي ديگر واحدهاي مشابه خواهد شد .

 

رضامقيمي كاخكي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی